foto1
จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
foto1
ทำงานเป็นทีม
foto1
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน
foto1
ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
foto1
วิจัย พัฒนาและจัดการความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


ข่าวโรงพยาบาล

ข่าวสาร กิจกรรมภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More

ข่าวเพื่อมวลชน

สิทธิประโยชน์ การดูแล และป้องกัน ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

Read More

รั้วสธ.

ข่าวความเคลื่อนไหว ในกระทรวงสาธารณสุข

Read More

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชุมวิชาการ IC Update 2015   [วันพฤหัสบดี 4 มิ.ย. 2558] 
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด   [วันจันทร์ 26 ม.ค. 2558]
 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด   [วันจันทร์ 26 ม.ค. 2558]
 ท่องเที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจลดอุบัเหตุ   [วันพฤหัสบดี 25 ธ.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประชุมวิชาการ
 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC Update 2015   [วันพฤหัสบดี 16 ก.ค. 2558] 
 Trauma Care : Assessment and Management   [วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557]
 การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
 บรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Rhinology สัญจร 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวรับสมัครงาน
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   [วันจันทร์ 5 ต.ค. 2558] 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   [วันพฤหัสบดี 1 ต.ค. 2558]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   [วันอังคาร 29 ก.ย. 2558]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)   [วันอังคาร 15 ก.ย. 2558]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 31 รายการ   [วันศุกร์ 2 ต.ค. 2558] 
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก   [วันพฤหัสบดี 1 ต.ค. 2558]
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมวิดีทัศน์   [วันพฤหัสบดี 1 ต.ค. 2558]
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 8 เตียง   [วันพฤหัสบดี 1 ต.ค. 2558]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...